Bohusbanan

Bomknackning

Under hösten 2020 och vintern 2021 har Option Rock varit med och bomknackat, sonderingsborrat och tillsett så att Trafikverket och Ramböll har kunna inventera sträckan mellan Stenungssund och Uddevalla. Totalt 10 tunnlar på sträckan har inventerats. Arbetet har utförts på uppdrag av Trafikverket.

Kontaktperson

Peter Hansson