Dalarnas län

Bergförstärkning

Option Rock har ramavtal med Trafikverket på svenska väg- och järnvägsnätet.

Under hösten 2020 utförde vi bergrensning och förstärkningsåtgärder vid tre olika platser utmed vägnätet i Dalarnas län.

  • Älvdalen

  • Sunnansjö

  • Finnboviken

Kontaktperson

Jan Thyselius