Engewikens småbåtshamn

Bergförstärkning

Under våren 2020 utförde vi skrotnings- och bergförstärkningsarbete vid Engewikens båtförening på Tjörn. Arbetet utfördes på uppdrag av Västkustens Brygg & Transport.

Kontaktperson

Peter Hansson