Förstärkningsbågar

Betongreparationer

Under 2018-2019 utförde vi betongreparation av Förstärkningsbågar mellan St Eriksplan - Thorildsplan. Arbetet har utförts på uppdrag av Strukton.

Kontaktperson

Peter Hansson