Getingmidjan

Sprutbetong

Under 2018-2020 utförde vi betongsprutning i projektet Getingmidjan. Arbetet utfördes dels för att förstärka men också för att verka som brandskydd. Även vissa förstärkningsarbeten utfördes också. Arbetet utfördes åt Implenia.

Kontaktperson

Fredrik Karlander