Lerums kommun

Bergförstärkning

Under hösten 2016 utförde vi bergförstärkningsåtgärder på fem olika ställen i Lerums kommun. Arbetena innefattade förstärkningsåtgärder vid gång- och cykelvägstunnel och diverse bergskärningar. Arbetena utfördes åt Lerums kommun.

Kontaktperson

Jan Thyselius