Södertälje C

Grundförstärkning

Under 2018 utförde vi grundförstärkning av sandslänt intill banvallen vid Södertälje C. Förstärkningen av slänten utfördes utav jordspik och sprutbetong. Arbetena utfördes åt NRC Group.

Kontaktperson

Jan Thyselius