Tunnelbanan

Bergbesiktning

Option Rock har ramavtal med Strukton för bergbesiktning av Stockholms tunnelbana. Vi utför bergbesiktningar med tillhörande skadekartering på tunnelbanenätet.

Kontaktperson

Jan Thyselius