Tunnelbanan

Bergförstärkning

Option Rock har ramavtal med Strukton för bergåtgärder och bergbesiktning av Stockholms tunnelbana.

Vi utför även bergåtgärder inom förstärkningsområdet med bergbult, nät och betongreparationer.

Kontaktperson

Jan Thyselius